SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAW021 - Treball de Final de Màster (Orientació Investigadora)

Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup 1

Alicia Benet Gil

Valencià 100,00 %

Tutories

Jessica Mercader Ruiz

Castellà 100,00 %

Tutories

Juan Andrés Traver Martí

Valencià 100,00 %

Tutories

María Jesús Presentación Herrero

Castellà 100,00 %

Tutories

Miguel Angel Fortea Bagán

Valencià

Tutories