SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAW017 - Educació Emocional a l'Escola Inclusiva

Semestre 2

Temari

Temari

- Educació emocional i escola inclusiva

o  Una escola que inclou i en la qual ens sentim inclosos.

 

- Educació emocional.

o   Concepte d'educació emocional. Fonaments teòrics de l'educació emocional. Objectius de l'educació emocional. Continguts de l'educació emocional. Metodologia. Avaluació en educació emocional. Contextos d'intervenció. Intel·ligència emocional, competències emocionals i educació emocional. Educació en valors.

 

- El model inclusiu i emocional per a la comunitat educativa . 

o   El paper del tutor com a agent d'educació emocional. Desenvolupament personal i socioafectiu de l'estudiantat i del professorat. L'educació emocional amb les famílies.

o   Autoconeixement. Una ferramenta bàsica per treballar l'educació emocional.

 

- L’educació emocional en la pràctica

o  Desenvolupament de programes d'educació emocional en el centre educatiu. Tècniques i dinàmiques de grup per a l'educació emocional. Motivació i creativitat en educació. L'educació emocional a l'aula inclusiva.

  La nostra pràctica d’autoconeixement. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16