SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAW014 - Problemes de Conducta i Inadaptació Social en la Infància

Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció als problemes de conducta i inadaptació social

1.1. Conceptualització dels trastorns de conducta i d'inadaptació social
1.2. Curs evolutiu de les persones amb problemes soci-emocionals

2. Avaluació dels trastorns de conducta i d'inadaptació social

3. Prevenció i intervenció en dels trastorns de conducta i d'inadaptació social

3.1. Intervenció en el context familiar
3.2. Intervenció en el context escolar
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16