SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAW010 - Atenció Psicoeducativa a l'Alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista

Semestre 2

Temari

Temari

  • Tema 1. Marc teòric sobre els Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).
  • Tema 2. Detecció i diagnòstic dels Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).
  • Tema 3. Intervenció psicoeducativa en alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).
  • Tema 4. Investigació al voltant dels Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16