SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Bloc 1: Història i concepte de l'atenció primerenca

Bloc 2: Fonaments neurobiològics de l'atenció primerenca. Prematuritat. 

Bloc 3: Característiques evolutives dels xiquets i xiquetes menors de 6 anys i signes d'alerta. 

Bloc 4: Detecció, avaluació i diagnòstic en AT

Bloc 5: Discapacitat motora (PC) i discapacitat sensorial visual

Bloc 6: Discapacitat sensorial auditiva

Bloc 7: Intervenció familiar

Bloc 8: Recursos d'Atenció Primerenca. Noves tecnologies.

Bloc 9: Integració Sensorial

Bloc 10: Centres d'Atenció Primerenca (CDIAT)

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16