SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

La iniciació a la investigació dels estudiants i de les estudiantes es realitzarà per mitjà del treball en un dels temes d'investigació que publicitaran els distints grups d'investigació participants en el màster, provinents de les diferents institucions (universitats i CSIC).

1. Autoacoblament jeràrquic i autoorganització.

* Nanoestructures funcionals i materials supramoleculars amb propietats físiques o químiques d'interès

* Disseny d'arquitectures biomoleculars

* Disseny de molècules funcionals i nanomaterials amb un alt nivell de comunicació amb els sistemes biològics i aplicacions biomèdiques dels mateixos.

2. Organització d'estructures supramoleculars en superfícies: monocapes autoacoblades (SAM).

3. Ús d'arquitectures autoacoblades com a plantilla per al creixement de nanoestructures orgàniques o inorgàniques.

4. Autoacoblament de nanopartícules.

5. Quiralitat en superfícies i la rellevància que té en la catàlisi heterogènia.

6. Polímers supramoleculars i polímers tipus bloc.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16