SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIN018 - Metodologia, Gestió, Difusió i Protecció de Resultats de la Investigació Científica

Semestre 2

Temari

Temari

1

Publicacions científiques

 

Revistes, "peer review system", paper dels editors, cites, índex impacte, índex h dels investigadors, copyright, "open access".

2

Cerca de referències

Bases de dades principals (Elsevier, Web of Science, AiP, ACS, Wiley).

3

Preparar un paper

Parts del paper, figures, revisions.

4

Etapes de la publicació

 "Submission, review, acceptance"

- "Cover letter"

- "Reply to referees"

- "Proofs"

5

Exposició oral

 Conferències, pòster, presentacions orals en congressos.  Preparar, ús del power point, estructura de la xarrada, recursos de comunicació.

6

Projectes d'investigació

 Aplicar, executar, justificar.

7

Equips de laboratori

 Compra i manteniment.

8

Transferència de coneixement

 Patents, propietat intel·lectual, empreses derivades.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16