SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Bloc I: Fonaments de l'electromagnetisme i l'òptica

1. - Bases matemàtiques del moviment ondulatori
 
2. - Teoria electromagnètica
 
3. - Propagació de la llum en la matèria
 
4. - Polarització
 
5. - Interferències
 
6. - Difracció
 

Bloc II: Tècniques òptiques

7.- Microscòpia òptica
 
8. - Metrologia òptica
 
9. - Moduladors espacials de llum i aplicacions
 
10. - Radiació solar
 
 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16