SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Introducció als semiconductors

2. La funció de treball i l'estructura dels contactes

3. Interfícies de semiconductors

4. El díode de recombinació

5. Principis fotovoltaics: fotovoltatge i fotocorrent

6. Propietats de la radiació i de la llum

7. Absorció i emissió de llum

8. Fonaments d’electroquímica

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16