SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Principis bàsics de funcionament del làser

1.1. D'on ve la llum?

1.2. Processos elementals en la interacció entre la radiació i la matèria

1.3. Els coeficients de probabilitat d'Einstein

1.4. Elements bàsics d'un làser

1.5. El làser de tres nivells

1.6. El làser de quatre nivells

2. Propietats de l'emissió làser

2.1. Alta monocromaticitat

2.2. Direccionalitat

2.3. Coherència

2.4. Polarització

2.5. Modes transversals

2.6. El feix gaussià

3. Els làsers polsats

3.1. Introducció

3.2. La importància de l'amplada de banda

3.3. Commutació de guany

3.4.- Commutació de Q

3.5. Ancoratge de modes

3.6. Factors limitants en l'obtenció de polsos ultracurts.

3.7. La cavitat làser

3.8. Amplificació de polsos ultracurts

4. Tipus de làsers

4.1. Làsers de gas

4.2. Làsers d'estat sòlid

4.3. Làsers semiconductors

4.4. Làsers de colorant

4.5. Altres làsers

5. Aspectes de seguretat en l'ús de la tecnologia làser

5.1. Riscos en l'ús de la radiació làser

5.2. Classificació dels làsers

5.3. Mesures de control

6. Aplicacions dels làsers

6.1. Metrologia làser

6.2. Processament de materials

6.3. Fotolitografia

6.4.- Aplicacions mèdiques

6.5. Emmagatzematge de la informació en discos òptics

6.6. Aplicacions dels làsers vinculades a l'àmbit de la ceràmica

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16