Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). Les qualificacions obtingudes en teoria i pràctica seran compensables, sempre que la qualificació d'una d'aquestes parts no siga inferior a un terç dels punts que pot obtenir. Els estudiants o estudiantes que es presenten a la majoria dels controls o proves parcials realitzats durant el desenvolupament del curs, o a l'examen final teoricopràctic (si n'hi hagués) es consideraran presentats a la convocatòria.