Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP415 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura les i els estudiants han d'aconseguir almenys un 50% en la nota final del curs. La nota final del curs consisteix en la suma de cada ítem d'avaluació (A i B). 

És necessari aconseguir almenys un 25% en l'ítem B (treball escrit) per a poder calcular la nota final amb l'ítem A.

Per a obtindre una qualificació en l'assignatura és necessari que les i els estudiants assistisquen a classe i participen activament.

ÍTEM A (50%)

S'espera que les i els estudiants realitzen tasques relacionades amb el procés d'investigació en acció en l'aula d’anglès i treballar en grup. El no presentar-se a esta part implica perdre l'oportunitat d'obtindre el 100% de la nota final. A principi de curs es fixarà una data límit per a l'execució de les tasques de l'ítem A. Aquestes tasques es realitzaran en la data establerta i no es podran realitzar després d’aquesta. Aquest ítem d'avaluació no és recuperable.


ÍTEM B (50%)

S'espera que les i els estudiants lliuren un treball escrit basat en les tasques de recerca en acció a l'aula d'anglès.

El treball escrit és obligatori per a rebre la qualificació final.

 

 

Les i els estudiants es consideraran presentades/presentats (“Presentada / Presentat”) en lliurar el treball escrit. En cas de suspens, l'avaluació d'aquest ítem és recuperable lliurant un altre treball escrit en la segona convocatòria. Si les i els estudiants han lliurat les tasques però no s'han presentat al treball escrit, es consideraran no presentades/presentats (“No Presentada /No presentat”) i la nota de les tasques es mantindrà fins a la segona convocatòria.