Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP226 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Formació Professional (Branca Administrativa)

Anual

Sistema d'avaluació

Classe magsitral participativa

80%

Participació activa

10%

Assistència a classe

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a la suma de les puntuacions de totes les provesEls estudiants o les estudiantes que es presenten al 60% o més dels controls o proves parcials, realitzats durant el desenvolupament del curses consideraran presentats a la convocatòriaLes proves d'avaluació de l'assignatura requereixen l'assistència a les classes. Sense aquesta assistència no es podrà superar l'assigantura. La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservaran durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic. Em segona convocatòria l'estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat. L'estudiantat pot superar l'assignatura en la segona convocatòria independetment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria