SAP125 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Tecnologia i Informàtica)

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.