Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

Activitats d’avaluació:
  • Activitat 1. Elaboració i presentació d'una xicoteta investigació escolar (obligatòria. recuperable): 20%
  • Activitat 2. Elaboració d’experiències d’aula amb materials assequibles (recuperable): 25%
  • Elaboració d’experiències d’aula amb tecnologies digitals (video i audio) (recuperable): 25%
  • Activitat 3. Elaboració i exposició d'una unitat didàctica de l'especialitat (obligatòria. recuperable): 30%
A) Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10. 
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació