Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

100%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura cal superar amb més del 50% cadascuna de dues parts, una individual i una altra de grup.
Cada part valdrà el 50%
 
La individual consistirà en un diari reflexiu o similar, que es construirà durant les sessions.
 
La de grup serà la participació activa en un treball que done resposta a un problema real plantejat
 
B) Un estudiant o estudianta es considerarà presentat si presenta el 60% de les activitats.