Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1819 - Fonaments de Biotecnologia

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 


Les sessions de teoria, suposen un 24% del temps de l'assignatura. En aquestes, s'impartirà classe magistral per part del professor (temes 1-5 i 9) utilitzant la pissarra i l'ordinador. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles en l'aula virtual. També es discutiran algunes publicacions científiques, llibres, pel·lícules, documentals, notícies, etc relacionats amb el temari. A més els temes 6, 7, 8, i 10 seran realitzats en forma d'anotacions per diferents grups d'estudiants i es presentaran en classe com a seminaris. Només és obligatòria, la realització dels apunts d'aquests temes.


La sessió de problemes constitueix el 5% del temps de l'assignatura i es cobrirà mitjançant la realització de diferents ABP relacionat amb el temari de teoria. L'assistència a aquesta activitat és obligatòria.


Respecte a les sessions pràctiques de laboratori (7% del temps de l'assignatura), es realitzaran en els laboratoris docents o en empreses o entitats relacionades. Es realitzarà un qüestionari de cadascuna de les pràctiques. L'assistència és obligatòria.


Referent a les tutories (2.5% del temps de l'assignatura), seran reunions entre el professor i petits grups d'estudiants en les quals s'ajudarà en la preparació de les anotacions dels temes dels quals es faran els treballs. Aquesta activitat també és obligatòria.


L'avaluació (1.25% del total de l'assignatura), consistirà en un examen escrit dels continguts de teoria relacionats amb els temes 1-5 i 9. A més els estudiants hauran de contestar una sèrie de preguntes, relacionades amb les pràctiques de laboratori i amb els temes 6, 7, 8, i 10 que estaran disponibles en l'aula virtual de manera temporal. És obligatòria.


Finalment, el treball independent suposa un 60.25% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revise i organitze els continguts teòrics, prepare el ABP, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual i l'avaluació.