Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1815 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

I. NUTRICIÓ I TRANSPORT

Tema 1. L'aigua en la planta: transpiració.
1.1. L'aigua en la planta.
1.2. Potencial hídric.
1.3. Transpiració: concepte i magnitud.
1.4. Gutación.

Tema 2. Absorció i transport.

2.1. Absorció i transport d'aigua i elements minerals.
2.2. Factors que afecten l'absorció.
2.3. Absorció foliar de nutrients.

Tema 3. Nutrició mineral.
3.1. Concepte.
3.2. Composició mineral de les plantes.
3.3. Classificació d'elements minerals.
3.4. Funció, metabolisme i deficiències d'elements
3.5. Diagnòstic de l'estat nutricional d'una planta.

II FOTOSÍNTESI, RESPIRACIÓ I PROCESSOS RELACIONATS

Tema 4. Fotosíntesi: fixació del CO2 atmosfèric en plantes C3, C4 i CAM.
4.1. Introducció.
4.2. Fotosíntesi.
4.3. Rutes alternatives de fixació de CO2.
4.4. Factors que afecten la fotosíntesi.
4.5. Fotorrespiración.
4.6. Respiració vegetal.

Tema 5. Assimilació de nutrients minerals.
5.1. Fixació biològica del N.
5.2. Reducció assimiladora del NO3-.
5.3. Assimilació del NH4+ en les plantes.
5.4. Interacció metabolisme C/N.
5.5. Assimilació del SO42-.
5.6. Assimilació del PO43-.
5.7. Fotoasimilación.

Tema 6. Transport pel floema.
6.1. El floema com a sistema conductor de solutos.
6.2. Substàncies transportades pel floema.
6.3. Característiques del transport pel floema.
6.4. Mecanisme de transport pel floema.
6.5. Repartiment de fotoasimilats: factors que afecten el transport de soluts pel floema.

III. DESENVOLUPAMENT VEGETAL

Tema 7. Fitohormones.
7.1. Creixement i diferenciació.
7.2. Diferenciació i totipotencia cel·lular.
7.3. Reguladors del creixement.
7.4. Auxinas.
7.5. Citoquininas.
7.6. Giberelinas.
7.7. Etilé.
7.8. Àcid abscísico.
7.9. Poliaminas i altres reguladors del desenvolupament.

Tema 8. Influència de factors ambientals en el desenvolupament de les plantes.
8.1. Influència de la temperatura: vernalització.
8.2. Control del desenvolupament per la llum: fotomorfogénesis.
8.3. Fitocrom.

8.4. Gravitropismo i fototropisme.

IV. FISIOLOGIA DE  LA REPRODUCCIÓ I CICLE VITAL DE LES PLANTES 

Tema 9. MADURACIÓ i CREIXIMENT DEL FRUIT

9.1 Introducció: concepte de reproducció en plantes

9.2 Formació i quallat del fruit

9.3 Tipus de fruits: partenocàrpics

9.4. Fruits climatèrics i no climatèrics

9.5 Creixement i desenvolupament del fruit

9.6 Maduració i la seua regulació


Tema 10. Desenvolupament, germinació i latència de la llavor.
10.1. Formació i desenvolupament de la llavor.
10.2. Germinació de la llavor.
10.3. Latència de les llavors.

Tema 11. Senescència i abscissió.
11.1. Fases de la vida de les plantes.
11.2. Senescència vegetal.
11.3. Paper hormonal en la senescència.
11.4. Abscissió de fulls, flors i fruits.

V. RESPOSTES DE LES PLANTES A CONDICIONS ADVERSES

Tema 12. Fisiologia de les plantes en condicions adverses.
12.1. Condicions ambientals adverses.
12.2. Condicions adverses més freqüents.
12.3. Estrés abiòtic.
12.4. Estrés biòtic.

VI. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME SECUNDARI

TEMA 13 METABOLITS SECUNDARIS I DE DEFENSA EN PLANTES

13.1 Introducció

13.2 Cutina, ceres i suberines

13.3 Grups de metabòlits secundaris.

                13.3.1 terpens

                13.3.2 compostos fenòlics

                13.3.3 flavonoides

                13.3. 4 alcaloides

13.4 Exemple de defensa vegetal front a patògens


VII. PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Pràctica 1. Extracció i valoració de clorofil·les. Reaccions lluminoses de la fotosíntesi.

Pràctica 2. Efecte de les citoquinines en la senescència de les fulles i de les auxines en el creixement de les arrels.

Pràctica 3. Influència de la sequera en l'estat fisiològic de la planta: Determinació de l'activitat peroxidasa i de la concentració de proteïnes.