Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1815 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR03 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d’explotació.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG09 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

CG02  - Buscar i analitzar informació de fisiologia vegetal per a proposar solucions.

CG09 - Ser capaç de diferenciar entre conceptes i dades teòriques i/o experimentals  per a realitzar informes orals i/o escrits.

CG03 - Realitzar exposicions i documents escrits de manera adequada en funció de la situació.

CCR03 - Realitzar treballs pràctics de laboratori utilitzant el mètode científic, assumir els hàbits adequats en el treball del laboratori, conèixer, respectar i complir les normes de seguretat i higiene del laboratori.

CCR03 - Iniciació en la comprensió  del metabolisme secundari de plantes.

CCR03 - Entendre i discutir els conceptes generals i bàsics de la nutrició mineral, absorció de nutrients, transpiració, fotosíntesi, transport de fotoassimilats, desenvolupament vegetal i reguladors del desenvolupament vegetal.

CCR03 - Comprendre i aprendre conceptes generals i bàsics dels factors externs que afecten el desenvolupament vegetatiu, desenvolupament del fruit, germinació de llavors i desenvolupament vegetal en condicions adverses.