Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1814 - Fitotècnia

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

6.    TEMARI

(Detallar títols dels temes, epígrafs i, eventualment, subepígrafs)


 

BLOC I: CONSERVACÓ DE SÒLS I FERTILITZACIÓ

Tema 1. Introducció:

-         El sòl i la seua conservació, fertilitat, classificació. Descalcificació, acidificació.

-         La matèria orgànica i les esmenes húmicas

-         L'aigua del sòl i la seua conservació

Tema 2. Control de l'estat físic del sòl: treball:

-         Acció del treball sobre les propietats del sòl

-         Objectius i classes de treball

-         Tècniques modernes de treball

Tema 3. Bases agronòmiques de l'abonat:

-         Objecte de la fertilització

-         Lleis teòriques de la fertilització

Tema 4. Principals tipus de fertilització (nitrogenada, fosfatada, potàssica, elements secundaris, oligoelements, fertilitzants compostos):

-         Funcions dels elements en la planta

-         Principals fertilitzants

-         Pràctica de la fertilització
BLOC II TÈCNIQUES CULTURALS

Tema 5. Les alternatives de collites:

-         Sistemes agrícoles

-         Rotacions i alternatives: conceptes

-         Interés de les rotacions i alternatives

Tema 6. Sembra i plantació:

-         Classificació de llavors

-         Característiques tècniques de les llavors

-         Realització de sembres i transinsubordinacions

-         Multiplicació vegetativa

-         PMSVA

Tema 7. Labors i operacions de cultiu:

-         Fonaments agronòmics de les principals labors i operacions de cultiu

Tema 8. Recol·lecció i conservació:

-         Recol·lecció i conservació de grans, tubèrculs i farratges verds

Tema 9. Protecció dels cultius enfront de les condicions climàtiques desfavorables:

-         Protecció enfront de temperatures extremes

-         Protecció enfront de forts vents

BLOC III EL REG

Tema 10. El reg:

-         Regs per superfície o gravetat

-         Regs per aspersió

-         Reg localitzat

BLOC IV NOVES TENDÈNCIES EN AGRICULTURA

Tema 11. Noves tendències en agricultura

PRÀCTIQUES PROPOSTES:

Pràctica número 1: Inducció de carències nutricionals en plantes de tomaca (10 hores, 3 sessions presencials)