Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1814 - Fitotècnia

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria, suposen un 24.0% del temps de l'assignatura. En estes, s'impartirà classe magistral per part del professor utilitzant la pissarra, l'ordinador i una sèrie de tasques en l'aula virtual. Tindran com a material docent els manuals bàsics i diverses publicacions cientificotècniques que estaran disponibles en l'aula virtual. També es podran realitzar activitats de discussió de publicacions cientificotècniques, llibres, documentals, notícies, etc., relacionats amb els continguts de l'assignatura.>

Les sessions de problemes constituïxen el 5.3% del temps de l'assignatura i es cobriran per mitjà de la realització d'activitats relacionades amb els temes 4 i 5.

Les sessions pràctiques de laboratori (6.6% del temps de l'assignatura) es realitzaran en els laboratoris docents i hivernacle i comprenen aspectes relacionats amb els temes 3, 4 i 5. Els estudiants realitzaran un pòster amb els resultats pràctics. L'assistència a les mateixes i l'elaboració del pòster són obligatòries.

Les tutories (2.7% del temps de l'assignatura) seran reunions entre el professor i xicotets grups d'estudiants en què s'ajudarà en la preparació dels problemes i pràctiques.

L'avaluació (1.3% del total de l'assignatura) consistirà en el seguiment continu d'activitats exercides per l'alumnat i un examen escrit dels continguts de teoria i problemes.

Finalment, el treball independent suposa un 60.0% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'alumnat revise i organitze els continguts teòrics, prepare els problemes, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i l'examen.