Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1814 - Fitotècnia

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

10.2 Criteris de superació de l'assignatura:

 

La valoració de les activitats superades es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic. Es donarà la consideració de "Presentat" a l'assignatura a l'alumnat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat al 66% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s'especifiquen en esta guia docent.

L'alumnat es considerarà presentat a la convocatòria quan es presente a l'examen escrit y/o de problemes.

Examen escrit: es relaciona amb tots els continguts teòrics de l'assignatura. Té un valor del 50% de la nota i s'ha d'obtindre un 5 (sobre 10) per a superar-ho. Esta prova és recuperable en la segona convocatòria.

Resolució de casos i problemes (part de l'avaluació contínua) . Té un valor del 20% de la nota i avalua els aspectes pràctics (problemes) tractats en l'assignatura. S'ha d'obtindre un 5 (sobre 10) per a superar-ho" Esta prova és recuperable en la segona convocatòria

Posters i treballs de pràctiques (part de l'avaluació contínua). Avaluaran en forma de preguntes els continguts pràctics (un qüestionari a l'acabar cada sessió) . Tenen un valor del 30% de la nota i s'ha d'obtindre una mitjana de 5 (sobre 10) per a superar-los. Esta prova no és recuperable.