Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1812 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB07 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seua aplicació en problemes relacionats amb l’enginyeria. Climatologia.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

CG02  - Conèixer els factors que influeixen en el clima. Tipus i influència del clima sobre el sòl i la vegetació. Índexs climàtics.

CG03 - Conéixer la importància dels sòls en els diferents tipus de cultiu.

CB07 - Ser capaç de diferenciar les distintes litologies. Matisar la geocronologia i la cartografia geològica.

CB07 - Saber els processos d’edafogenètics.

CB07 - Saber diferència els distints tipus de sòls.

CB07 - Saber aplicar les principals tècniques d’anàlisi de sòls bàsiques.