Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

FB5.6 - CG04 - Ser capaç d'escriure texts curts en llengua anglesa.

FB5.5 - CG04 - Saber interpretar la informació escrita en llengua anglesa.

FB5.4 - CG04 - Saber desenvolupar la transició entre idees dins d'un text escrit en llengua anglesa.

FB5.3 - CG04 - Conèixer i aplicar els recursos organitzatius dels texts d'especialitat cientificotècnica en llengua anglesa.

FB5.2 - CG02 - Ser capaç de revisar i editar els texts propis de l'àmbit cientificotècnic mitjançant l'ús de gramàtiques i altres texts de referència.

FB5.1 - CG02 - Ser capaç de localitzar informació lexicogràfica i en texts cientificotècnics de referència en llengua anglesa i/o espanyola/catalana.