Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia que s'emprarà durant les classes serà diversa:

a) Ensenyaments teòrics: Es realitzaran exposicions sistemàtiques per part del professorat amb la finalitat que els estudiants coneguin i comprenguin aspectes com la conceptualització i definició dels diferents trastorns del desenvolupament, els seus factors explicatius, criteris diagnòstics, procediments i recursos d'identificació, detecció i avaluació, formes d'intervenció, etc. Es faran servir diferents tipus de recursos didàctics per als ensenyaments de caràcter teòric (exposició oral, ús de transparències, visionat de vídeos i documentals, visites a pàgines web i realització d'activitats d'aula).

b) Ensenyaments pràctics: Amb l'objectiu d'aprofundir i posar en pràctica coneixements de caràcter procedimental, els estudiants participaran activament en l'elaboració un seguit d'activitats de classe i pràctiques d'aplicació dels continguts. A més, els estudiants podran actuar com a transmissors d'aquests coneixements procedimentals, exposant alguns dels seus treballs als companys i companyes a classe. Aquests treballs podran ser tant individuals com grupals, i podran realitzar-se de forma presencial a classe o fora de les sessions presencials.