SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1508 - Filosofia Antiga i Medieval

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura Filosofia Antiga i Medieval tindrà una metodologia teòrica i pràctica en les sessions presencials. El desenvolupament de les sessions presencials es farà a partir de l’ús de les presentacions PowerPoint, dels textos de lectura indicats en l’aula i de la preparació d’activitats pràctiques que permetran assimilar els continguts treballats de manera teòrica.

Serà de gran rellevància el treball autònom de l’estudiantat mitjançant la preparació de treballs i l’estudi de la matèria. 

Tenint en compte els aspectes esmentats fins al moment, cal indicar que les eines metodològiques usades en aquesta assignatura seran bàsicament les següents: els ensenyaments teòrics, els ensenyaments pràctics (problemes), les tutories, el treball personal i l’avaluació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16