SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1233 - Hisendes Territorials

Curs 4 - Semestre 1

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA
PROBLEMES

Rafael Juan Marmaneu Navarro

Castellà: PROBLEMES 1

Tutories
AVALUACIÓ

Rafael Juan Marmaneu Navarro

Castellà: AVALUACIÓ 1

Tutories

Tutories