SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1231 - Dret del Treball i de la Seguretat Social en l'Administració Pública

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

33 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes.

CG12 - Presa de decisions.

CG2 - Capacitat de gestió de la informació.

CG3 - Capacitat d'organització i planificació.

CE13 Utilitzar el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.

Resultats d'aprenentatge

RADT11 Manejar les fonts legals relatives al personal de les administracions públiques.

RADT12 Saber resoldre els problemes pràctics que puguen presentar-se referits al personal de les administracions públiques.

RADT13 Saber resoldre les qüestions relatives a la seguretat social del personal de les administracions públiques: cotització i prestacions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16