Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1207 - Economia Pública

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

L'avaluació dels apartats "entrevistes de tutorització" i "execució de tasques" es donarà suport en la realització de proves de control i activitats desenvolupades durant les classes. Aquests dos apartats conformen la part d'avaluació contínua i no és recuperable.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats avaluables es poden exigir en qualsevol d'elles.

La superació de l'assignatura requereix que la nota conjunta de les diferentes proves sigui igual o superior a 5 punts sobre 10.

La realització d'activitats pràctiques es valorarà amb un màxim de 3 punts.

La realització de l'examen escrit final es valorarà amb un màxim de 7 punts.

Es considerarà que l'alumne es presenta a l'examen en la primera convocatòria ordinària quan:

-realitzi l'examen teòric final.

Es considerarà que l'alumne es presenta a l'examen a la segona convocatòria ordinària quan:

-realitzi l'examen teòric final corresponent a aquesta convocatòria

-realitzi alguna de les activitats pràctiques requerides