Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes.

CG12 - Presa de decisions.

CE12 Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.

Resultats d'aprenentatge

RACF115 Comprendre la informació comptable externa de les entitats.

RACF114 Conèixer la normativa comptable.

RACF113 Aplicar la tècnica comptable i la seua representació d’acord amb els criteris de la partida doble.

RACF112 Comprendre les magnituds renda per al càlcul del resultat.

RACF111 Conèixer el patrimoni comptable d’una entitat.