SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1221 - Informàtica Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Part 1

Tema 1. Modelatge Poligonal

 1. Orígens d'informació poligonal
 2. Tipus de representació: cares independents, vèrtexs compartits, tires i palmitos de triangles, tires generalitzades
 3. La normal
 4. Consolidació
 5. Polígons i WebGL: tipus de primitives, descripció i visualització

Tema 2. Transformacions geomètriques

 1. Transformacions bàsiques: translació, escalat i rotació
 2. Concatenació de transformacions
 3. Matriu de transformació de la normal
 4. Gir al voltant d'un eix arbitrari
 5. Transformacions en WebGL

Tema 3. Veient en 3D

 1. Transformació de la cambra
 2. Transformació de projecció: volum canònic de la vista, projecció paral·lela i perspectiva
 3. Transformació a l'àrea de dibuix
 4. Eliminació de parts ocultes
 5. Veient en 3D amb WebGL

Pràctica d'introducció

 • Prova de WebGL i execució d'exemples.
 • El mínim programa.
 • Shaders: el llenguatge GLSL, compilació i enllaçat.

  Pràctica 1

  • Visualització de geometria: descripció de la geometria, visualització d'un model, tipus de primitives, variables: uniform i varying.
  • Composició d'objectes: primitives geomètriques bàsiques, la biblioteca glMatrix.
  • Mou la cambra: cambra virtual interactiva.

  Part 2

  Tema 4. Models d'Il·luminació i Ombreig

  1. Model d'il·luminació de Phong: llum ambient, reflexió difusa, reflexió especular, materials
  2. Tipus de font de llum
  3. Models d'ombreig

  Tema 5. Textures

  1. Coordenades de textura 2D
  2. Llegint téxeles: magnificación, minimització, textures 3D, mapes de poal
  3. Tècniques avançades: mapes de normals, mapes de desplaçament, mapes de transparència
  4. Textures en WebGL

  Tema 6. Textures procedurals

  1. Patrons regulars: ratllat, dames
  2. Enreixat
  3. Soroll: núvols, superfície del sol, altres exemples

  Pràctica 2

  • Il·luminació: incorpora normals, afegeix el model d'il·luminació, ombreig de Gouraud i de Phong, il·luminació per ambdós cares, llums posicionals mòbils, focus de llum, ombreig còmic, boira.
  • Textures: incorpora coordenades de textura, càrrega d'una textura, aplicació de textures, alpha mapping, skyboy, reflection mapping, refraction mapping, textures procedurals.

  Part 3

  Tema 7. Realisme visual

  1. Transparència
  2. Ombres: ombres projectives, mapes d'ombres
  3. Espills
  4. Oclusió ambient

  Tema 8. Interacció i animació

  1. Selecció d'objectes 3D
  2. Animació: temporitzadors, encendido/apagado, textures, desplaçament, mescla entre dos valors
  3. Sistemes de partícules

  Tema 9. Processament d'imatges

  1. Aparença visual: antialiasing, corección gamma
  2. Postproceso d'imatge: brillantor, contrast, saturació, convolución
  3. Efectes basats en imatges: mapes de to, intensificació

  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16