SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA
PROBLEMES

José Manuel Badia Contelles

Castellà: PROBLEMES 2

Tutories
LABORATORI

José Manuel Badia Contelles

Anglès: LABORATORI 2

Tutories

Gregorio Quintana Ortí

Anglès: LABORATORI 1

Tutories
AVALUACIÓ

María Mercedes Marqués Andrés

Castellà: AVALUACIÓ 1

Tutories

Tutories