SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1217 - Disseny i Desenvolupament de Jocs Web

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En les classes de teoria es presentaran els conceptes principals de l'assignatura. A més, es faran servir senzills programes de demostració per a il·lustrar el funcionament d'alguns d'aquests conceptes. Les transparències i els programes utilitzats durant les classes de teoria estaran disponibles a l'Aula Virtual (aulavirtual.uji.es).

Les primeres sessions de pràctiques es realitzaran de manera individual i estaran dedicades a què els estudiants i estudiantes, amb l'assistència del professorat, treballen amb les eines que posteriorment utilitzaran per a desenvolupar un projecte de joc. Tot el material necessari per a la seua realització estarà disponible en l'Aula Virtual (aulavirtual.uji.es). La resta de les sessions de pràctiques es dedicaran a què l'estudiantat realitze un projecte en grups de 2-3 persones, supervisats pel professorat de pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16