SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1213 - Empreses de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa de l'estudiantat en les classes impartides pel professorat, basada en els avantatges de l'aprenentatge cooperatiu.

L'enfocament general de la metodologia pedagògica en les classes teòriques es basarà en la lliçó magistral participativa. El professorat detallarà els objectius de la sessió i exposarà els conceptes clau del tema, inserint exemples i qüestions. La sessió es tancarà amb un recull del que s'ha vist i resolució dels dubtes suscitats. Les transparències utilitzades pel professorat estaran disponibles a la pàgina web de l'assignatura.

A les classes pràctiques es realitzarà el desenvolupament de casos pràctics basats en empreses espanyoles i altres de caràcter internacional. Els casos pràctics corresponents al primer bloc de l'assignatura es resoldran a títol individual per part de l'alumnat. En aquestes sessions pràctiques es proposarà un cas, on hauran de resoldre les qüestions associades a aquest i lliurar-lo al professor corresponent en finalitzar la sessió. Respecte al cas pràctic corresponent al segon bloc de l'assignatura i que consisteix en l'elaboració d'un Pla de Màrqueting, aquest es realitzarà en grups de 4 persones que hauran estat prèviament establerts. A cada sessió es realitzarà una o diverses fases de l'esmentat Pla, que seran remeses al professor en finalitzar la sessió per part d'un representant del grup. A més, es dedicaran sessions a la presentació dels plans de màrqueting i altres en què es faran tutoritzacions de grups

Tots els casos pràctics de l'assignatura es realitzaran durant la sessió de classe pràctica dedicada a aquests i l'alumne o alumna, o representant del grup, si escau, haurà de presentar aquest treball al professor corresponent abans de finalitzar la sessió. Aquell alumne o alumna que, sense un motiu correctament justificat, no acudeixi a aquesta sessió, tindrà una classificació de No Presentat a aquesta pràctica, tot i que, en el cas del treball en grup, el seu grup hagi presentat el treball corresponent a la sessió.

Aprofitant les noves tecnologies, s'utilitzarà la web de l'aula virtual (http://www.aulavirtual.uji.es/), com a element integrador de totes les activitats a realitzar pels equips, que s'enviaran per correu electrònic al professor de teoria o de pràctica corresponent.

Les sessions pràctiques es dividiran en sessions on es presentarà un cas i altres en què es faran tutoritzacions de grups. Per a les sessions pràctiques on es proposa un cas, s'han de resoldre les qüestions associades a cada un d'aquests.

Tot el material necessari per a les classes pràctiques es publicarà a la pàgina web de l'assignatura o es deixarà en reprografia segons decisió del professorat de pràctiques corresponent.

A més, amb les activitats planificades en classe, l'alumne o l'alumna ha de realitzar en grup un pla o projecte de màrqueting. El tema del treball versarà sobre el sector assignat pel professor. L'empresa escollida ha de ser comunicada al professorat de pràctiques. És convenient que l'estudiantat consulti amb el professorat de pràctiques perquè aquest el orienti no només en el treball, sinó també en la marxa del curs o en la bibliografia requerida.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16