SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

1. Magnituds i unitats

1.1 Breu història de la Física

1.2 Magnituds físiques i la seva mesura

1.3 Sistemes d'unitats

1.4 Operacions i càlculs

1.5 vectors

1.6 Altres sistemes de coordenades

1.7 Càrrega elèctrica i massa

2. Moviment d'una partícula

2.1. Posició i velocitat.

2.2. Acceleració.

2.3. Moviment rectilini.

2.4. Moviment parabòlic.

2.5. Moviment circular.

2.6. Moviment relatiu.

2.7. Moviment harmònic simple.

2.8. Moviment ondulatori.

3. Forces sobre una partícula

3.1. Història

3.2 Forces en la Natura

3.3 Conceptes previs

3.4 Lleis de Newton

3.5 Diagrama del sòlid lliure

3.6 Tipus de forces

3.7 Moviment circular i força centrípeta

3.8 El pèndol simple

3.9 Forces i camp gravitatori, elèctric i magnetic

4. Forces sobre un sistema de partícules i un sòlid

4.1. Centre de masses

4.2 Moviment del centre de masses

4.3. Moment angular i moment d'inèrcia

4.4. Dinàmica de rotació

4.5. Aplicacions de la dinàmica de rotació

4.6. Estàtica

5. Treball i energia

5.1. Energia i treball.

5.2. Potència.

5.3. Energia cinètica.

5.4. Xocs i explosions.

5.5. Forces conservatives i energia potencial. Conservació de l'energia.

5.6. Energia potencial gravitatòria. 

6. Dinàmica de fluids

6.1. Fluids.

6.2. Principis de Pascal i Arquimedes.

6.3. Tensió superficial i capil·laritat.

6.4. Fluids en moviment.

 

El temari també inclou pràctiques de laboratori sobre cinemàtica, dinàmica, rotació, treball i energia, dinàmica de fluids i electromagnetisme, que tindran entre altres suports simulacions informàtiques i sistemes interactius.

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16