Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1109 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura:
 

1. L'ètica en la pràctica mèdica
- L'ètica com saber pràctic. Ètiques aplicades: prudència i justícia
- La dimensió moral de la pràctica sanitària
- Ètica professional mèdica: be intern de l'activitat clínica
2. Ètica cívica: ètica, dret, religió
- L'ètica de la societat civil
- Tipus de normes en societats pluralistes
- Els valors en la relació clínica
3. Els principis de la bioètica
- Principi ètic bàsic: la dignitat

- Els principis de la bioètica
- La presa de decisions en l'àmbit sanitari
4. L'argumentació moral en la deliberació clínica. Teoria de casos
- La presa de decisions: determinació dels problemes morals
- La deliberació moral: el mètode de l'ètica clínica
- Conflictes i dilemes en el món sanitari
5. Drets i deures del pacient
- Una evolució històrica
- Llei 41/2002
- Els drets i deures dels usuaris de la sanitat
6. Codis d'ètica i deontologia professional
- Ètica i deontologia
- Codi de deontologia mèdica. Espanya
- Codi Internacional d'Ètica Mèdica
7. Les relacions entre professionals
- La professionalitat com a virtut
- Competències en les relacions sanitàries
- L'excel·lència en les professions sanitàries
8. L'objecció de consciència
- Consciencia, consciència moral, objecció de consciència
- Magnituds, transcendència i conseqüències en la pràctica sanitària
- Límits de l'objecció de consciència en l'atenció clínica
- Què no és objecció de consciència
9. El consentiment informat
- L'autonomia en la relació sanitària
- Potencialitats i limitacions bioètiques dels consentiments informats
- Informació i representació
10. Testaments vitals i directrius anticipades
- Implicacions ètiques dels testaments vitals i les directrius anticipades
- Arguments a favor
- Arguments en contra

11. Privadesa, confidencialitat i secret professional
- Marc ètic, deontològic i fonaments legals: codis deontològics dels professionals sanitaris a Espanya
- Privadesa i secret professional en la relació clínica; fonament legal del secret professional
- La confidencialitat en la pràctica clínica: història clínica i gestió de la informació
- Excepcions
12. L'ètica en les organitzacions sanitàries: comitès de bioètica
- Els reptes ètics de la medicina gestionada
- Origen, composició i mètodes de treball
- Reptes i tasques dels diferents nivells de comitès de bioètiques
13. Problemes ètics en l'origen de la vida
- Interrupció del embaràs
- Consideracions sobre l'embrió humà
- Opinió del Comitè de bioètica d'Espanya
14. Problemes ètics al final de la vida
- Ètica i mort digna: proposta de consens sobre un ús correcte de les paraules
- Morir en pau
- Ètica de les cures pal·liatives: de la convicció a la responsabilitat
15. Conflictes ètics en les diferents patologies i especialitats
- Atenció mèdica al menor d'edat
- Atenció mèdica al discapacitat psíquic
- Ètica i especialitats mèdiques: Els conflictes de límits entre metges generalistes i metges especialistes i d'aquests entre si
- Conflictes ètics en l'aprenentatge de residents
- Ètica i salut pública
16. Ètica de la investigació sanitària
- Problemes bioètiques en els assajos clínics
- Ètica de la investigació les bones pràctiques
- L'ètica de la investigació mèdica
17. Models de relació clínica i participació del pacient
- Els quatre models de relació clínica: del paternalisme a l'actualitat.
- La participació del pacient en la presa de decisions
- Respecte a l'autonomia
18. Bones pràctiques mèdiques
- Guia de les bones pràctiques clíniques
- Bones pràctiques en la investigació mèdica
- Relació ètica amb la indústria