Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1101 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc 1: Estadística

 1. Mètodes de mostratge.

 2. Anàlisi estadística d'una població.

     a. Introducció a la Inferència Estadística. 

     b. Intervals de confiança per a mitges i proporcions.

     c. Concepte general de test d'hipòtesis. Tests amb una mostra.

 3. Comparació de poblacions

     a. Tests d'homogeneïtat amb dos mostres (mètodes paramètrics i no paramètrics)

     b. Introducció a l'anàlisi ANOVA. I als tests de comparacions múltiples

     c. Anàlisi de taules de contingència. Test Chi-quadrat.

     d. Avaluació d'un mètode de diagnòstic: sensibilitat, especificitat, valors predictius, Odds ràtio ,Curvas ROC.

 4. Regressió i correlació.

 5. Programari estadístic per a l'anàlisi de dades.

 

Bloc 2: Investigació epidemiològica

 6. Conceptes d'associació estadística i causal. Criteris de causalitat. Teories de causalitat. Els estudis epidemiològics per a generar i provar hipòtesis causals.

 7. Conceptes de precisió i validesa d'un estudi. Validesa interna i externa. Error sistemàtic (caires) : selecció, informació i confusió

 8. Estudis amb dos o més grups de comparació i només dos variables : exposició i resultat en salut:

      a. Estudis d'intervenció

      b. Estudis observacionals: Cohortes/caso- control/tranversal/ecológico

      c. Resum de mesures d'associació i impacte.

 9. Epidemiologia de camp. Vigilància epidemiològica.

 10. Lectura crítica de la literatura científica.

 11. Comunicació científica Bloc

 

3: Anàlisi de dades en la gestió de la informació mèdica.

 12. Mineria de dades en estudis clínics.