Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1043 - Gestió Energètica en Plantes Industrials

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en les següents activitats formatives: ensenyances teòriques, ensenyances pràctiques (problemes) i ensenyances pràctiques (laboratori) .

Per a les ensenyances teòriques s'emprarà la lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com l'aprenentatge basat en problemes i estudi de casos, utilitzant casos i dades reals de plantes industrials. Per mitjà d'estes metodologies s'aplicaran els coneixements necessaris per a desenrotllar i dur a terme dissenys que complisquen uns requisits específics (PI1). A més, es plantejaran treballs grupals a exposar en classe sobre el que s'ha plantejat en les lliçons magistrals, que es realitzaran en horari no presencial i requeriran de busca d'informació més enllà de la presentada en les classes (a través de busques bibliogràfiques i altres fonts d'informació) i fomentarà el treball cooperatiu i el desenrotllament d'habilitats de comunicació, així com el treball en anglés (tant en l'ús de les fonts com en l'exposició e alguns dels treballs).

Per a les ensenyances pràctiques (problemes) s'utilitzarà la resolució d'exercicis i problemes. Aquests problemes estaran basats en tasques relacionades amb els conceptes fonamentals exposats en les ensenyances teòriques.

Finalment, les ensenyances pràctiques (laboratori) tindran com a finalitat el contacte amb la realitat dels conceptes i fonaments tractats a través de treball de laboratori i visita a instal·lacions reals. En elles, s'avaluarà la capacitat de dissenyar i realitzar experiments, interpretar les dades i traure conclusions a través de l'anàlisi de les instal·lacions de mesures d'estalvi que es vegen en les pràctiques (II2).

Durant la sessió d'estudi de casos s'exerciren activitats encaminades a l'adquisició del resultat d'aprenentatge ENAEE AI2 "La capacitat d'aplicar el seu coneixement i comprensió a l'anàlisi de l'enginyeria de productes, processos i métodos". El detall de les activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Durant la sessió de resolució de treball en laboratori s'exerciren activitats encaminades a l'adquisició del resultat d'aprenentatge ENAEE API4 "Consciència de les implicacions, tècniques o no tècniques, de l'aplicació pràctica de l'enginyeria". El detall de les activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Durant la sessió de treball en grup s'exerciren activitats encaminades a l'adquisició del resultat d'aprenentatge ENAEE CT1 N23 "Funcionar de forma efectiva tant de forma individual com en equip". El detall de les dites activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.