Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1040 - Centrals Hidroelèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE09 - Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.

CEE10 - Coneixement aplicat sobre energies renovables.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’organitzar el treball en equip en la realització d’informes de viabilitat i impacte ambiental de centrals hidroelèctriques i minihidràuliques

CG01 - Ser capaç d’analitzar i sintetitzar tota la informació necessària per a poder escometre el projecte i construcció d’un aprofitament hidroelèctric, i en particular de minicentrals.

CEE10 - Ser capaç de desenvolupar el disseny integral dels instal·lacions d’una mini central hidràulica.

CEE09 - Ser capaç de determinar el rendiment d’una central, els característiques de la seua explotació i planificar la producció.

CEE09 - Conèixer els principals tipus de turbines hidràuliques, el seu funcionament, el seu camp d’aplicació i característiques generals.

CEE09 - Conèixer els principals elements de les centrals hidràuliques tant convencionals com de bombament i les seues instal·lacions exteriors.

CEE09 - Conèixer els fonaments hidràulics i hidrològics necessari per a la valoració i aprofitament de ressalts