SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EE1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EE1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EE1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

EE1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

EE1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

EE1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16