SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1027 - Estructures i Construccions Rurals

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

--- TEORIA ---
BLOC 1. ESTÀTICA I ESFORÇOS INTERNS
Tema 1. PROPIETATS GEOMÈTRIQUES DE SECCIONS PLANES
1.1. Concepte de prisma mecànic
1.2. Àrees
1.3. Centres de gravetat
1.4. Moments d'inèrcia
1.5. Teorema dels eixos paral·lels o de Steiner

Tema 2. ESTÀTICA DE FORCES
2.1. Introducció
2.2. Descripció del model estructural
2.3. Estàtica de forces
2.4. Condicions d'equilibri
2.5. Enllaços i coaccions
2.6. Grau de hiperestaticitat
2.7. Càlcul de reaccions

Tema 3. ESFORÇOS INTERNS
3.1 Definició d'esforços interns
3.2 Càlcul d'esforços interns. Convenis de signes
3.3 Diagrames d'esforços

Tema 4. CONCEPTES BÀSICS D'ELASTICITAT
4.1. Introducció
4.2. Vector tensió i els seus components en la secció recta
4.3. Relació entre esforços i tensions. Equilibri en la secció
4.4. Deformacions longitudinals i angulars en punts de la secció
4.5. L'assaig de tracció. La llei de Hooke
4.6. Efectes de la temperatura
4.7. Llei de Hooke generalitzada
4.8. Concepte de fallada i coeficient de seguretat
4.9. Criteris de trencament i plastificació

BLOC 2. SISTEMES ESTRUCTURALS I ACCIONS
Tema 5. SISTEMES ESTRUCTURALS EN NAUS AGRÍCOLES
5.1. Introducció
5.2. El projecte d'una estructura agroalimentària
5.3. Tipologies
5.4. Naus porticades
5.5. Transmissió d'accions en naus agrícoles
5.6. Altres estructures

Tema 6. BASES DE CÀLCUL I ACCIONS EN NAUS AGRÍCOLES
6.1. Introducció, marc normatiu
6.2. Bases de càlcul, seguretat estructural
6.3. Accions
6.4. Càlcul d'accions segons CTE DB SE-AE
6.5. Problema de càlcul d'accions

BLOC 3. RESISTÈNCIA DE LES SECCIONS
Tema 7. ESFORÇ AXIL
7.1. Introducció. Classe de secció
7.2. Distribució de tensions en la secció
7.3. Tensions normals i tangencials en una superfície obliqua
7.4. Deformacions longitudinals i desplaçaments de les seccions
7.5. Efectes de la temperatura
7.6. Dimensionat de seccions sotmeses a esforços de tracció / compressió segons el CTE
7.7. Anàlisi d'estructures de barres articulades isostàtiques planes
7.8. Mètode dels nusos
7.9. Mètode de les seccions

Tema 8. moment flector
8.1. Introducció
8.2. Classificació dels tipus de flexió
8.3. Distribució de tensions normals. Llei de Navier
8.4. Dimensionat de seccions sotmeses a moment flector d'acord al CTE
8.5. Equació general de l'elàstica. Càlcul de fletxes

Tema 9. ESFORÇ TALLANT
9.1. Introducció
9.2. Distribució de tensions tangencials en perfils massissos. Llei de Colignon - Jourawsky.
9.3. Dimensionat de seccions sotmeses a esforç tallant segons el CTE
9.4. Dimensionat de seccions sotmeses a flexió i esforç tallant segons el CTE

BLOC 4. RESISTÈNCIA DELS ELEMENTS
Tema 10. vinclament
10.1. Introducció
10.2. Càrrega crítica d'Euler
10.3. Càrrega crítica de vinclament amb condicions de contorn no biarticulades
10.4. Esveltesa mecànica. Límits d'esveltesa mecànica segons el CTE
10.4. Dimensionat d'elements sotmesos a vinclament segons el CTE

Tema 11. DIMENSIONAT D'ELEMENTS
11.1. Dimensionat d'elements sotmesos a flexió i vinclament segons el CTE
11.2. Abonyegament de l'ànima de la secció per tallant segons el CTE
11.3. Vinclament lateral segons el CTE


--- PROBLEMES ---
PROB1. Obtenció de les propietats geomètriques de seccions planes
PROB2. Diagrames d'esforços d'un pòrtic pla isostàtic
PROB3. Càlcul d'accions sobre un pòrtic d'una nau agrícola
PROB4. Dimensionat de seccions
PROB5. Dimensionat de pilars sotmesos a vinclament
PROB6. Dimensionat d'elements


--- LABORATORIS ---
LAB1. Projecte de nau agrícola. Part I: Emplaçament i accions
LAB2. Projecte de nau agrícola. Part II: Dimensionat de l'estructura
LAB3. Projecte de nau agrícola. Part III: Dimensionat de plaques d'ancoratge i cimentacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16