SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Metodologia

Metodologia didàctica

Amb el temps disponible, es combinaran les classes teòriques, d'explicació detallada, amb classes de problemes teòrics i ús d'algun programa informàtic per a comprovar i entendre les aplicacions. L'estudiantat ha de desenvolupar la seua capacitat per a obtenir i, sobretot, entendre informació obtinguda de textos o de la xarxa i també ser capaç d'exposar-la en un període limitat de temps.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16