SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 33
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IU01 - Capacitat de posseir esperit emprenedor i de desenvolupar la iniciativa empresarial en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Resultats d'aprenentatge

Afrontar la realitat amb iniciativa, sense discriminació entre homes i dons i en igualtat d’oportunitats per a tots, sospesant riscos i oportunitats i assumint els conseqüències. (IU01)

Desenvolupar processos que permeten generar idees de negoci en distints contextos empresarials des d’una perspectiva d’igualtat entre homes i dones. (IU01)

Executar processos per a implantar les estratègies de creació d’empreses. (IU01)

Explicar les diferents fonts de creació de noves idees de negoci. (IU01)

Identificar les estratègies d’èxit per a noves empreses en entorns globals. (IU01)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16