SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1033 - Fonaments Estadístics de la Mineria de Dades

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Es combinaran les classes magistrals, on es farà el desenvolupament rigorós dels continguts teòrics, amb  la resolució de qüestions escollides  per part de l'estudiantat i la resolució de problemes pràctics amb l'ajuda de l'ordinador, això últim a causa de la complexitat dels càlculs matemàtics inherents als mètodes estudiats.

La competència del treball en equip es treballarà amb la realització del treball pràctic de l'assignatura, que consistirà en aplicar metodologies vistes a classe per resoldre un problema real. El professorat els proporcionarà una guia per a la realització i supervisarà el funcionament de l'equip.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16