SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1032 - Anàlisi Complexa i de Fourier

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

S'utilitzarà, fonamentalment, una metodologia activa i participativa.

Possibles recursos metodològics a utilitzar:
- Exposició teòrica a càrrec del professorat sobre els tòpics del curs.
- Resolució de casos pràctics, amb el programa Mathematica.
- Realització d'activitats grupals, tant presencials com no presencials.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16