SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1029 - Probabilitat

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria combinen el mètode de classe magistral amb sessions en què es buscarà l'aprenentatge autònom de l'estudiantat amb la preparació i exposició de treballs de contingut teòric. En les pràctiques es resoldran problemes, exercicis i exemples de tots els conceptes estudiats en la teoria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16