SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1026 - Equacions Diferencials

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Examen escrit: 8 punts.

L'examen es podrà aprovar bé aprovant els dos exàmens parcials en què es divideix l'assignatura, bé aprovant en l'examen final de la mateixa.

Avaluació contínua: 2 punts.

Es considerarà presentat en una convocatòria quan es comparegui en l'examen final.

A la segona convocatoría ordinària es mantindrà la nota d'avaluació contínua obtinguda en la convocatòria de gener.

Ttant en primera com en segona convocatòria, per superar l'assignatura, s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts en total i aprovar l'examen.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16