SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1021 - Ampliació d'Estadística i Investigació Operativa

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia a seguir es determinarà en funció de les activitats programades. Per a les classes de Teoria i Problemes s'invertiran 30 hores presencials. Seran classes per a tot el grup (ja que se suposa que serà un grup reduït) i les de Teoria es donaran en format magistral combinant amb les classes de problemes resoltes pels estudiants ajudats pel professor. Per als Seminaris s'invertiran 10 hores presencials i es centraran en exposicions dels alumnes davant la resta d'alumnes i professor sobre temes teòrics o pràctics. Per a les classes de Laboratori s'invertiran 15 hores presencials en les quals els alumnes interactuaran amb els ordinadors i el programari que corresponga. Finalment es preveu 90 hores no presencials que els alumnes dedicaran a treball personal i a preparar els exàmens. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16