SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1021 - Ampliació d'Estadística i Investigació Operativa

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació de pràctiques

20%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme en funció de les activitats realitzades. En particular el 100% de la nota procedeix de: 

 
a) 20% Resolució d'exercicis i problemes 
b) 60 % Examen 
c) 20 % Avaluació de pràctiques 
 
A) Per tal de superar l'assignatura, és indispensable arribar o superar el 50% de la nota de l'Examen, així com el 50% de la nota global. 
 
B) Perquè un alumne es consideri com presentat en una convocatòria, haurà d'haver-se presentat almenys a l'exàmen teòric (60% de la nota).
 
C) L'evaluació contínua i les pràctiques no són recuperables en la segona convocatòria, pero les notes obteses a la primera convocatòria es poden reutilitzar.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16