SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Metodologia

Metodologia didàctica

En les classes de teoria s’intercalaran classes magistrals amb classes de desenvolupament d’exercicis de treball col·laboratiu perquè, per grups, s'extraguen conclusions i s'aconseguisquen els objectius parcials de cada banda. Algunes d’aquestes classes requereixen una preparació prèvia. En aquests casos es proporcionarà a l'alumnat les referències per a llegir i els objectius buscats, i una sèrie d’exercicis o preguntes per a realitzar abans d’assistir a classe.

  • En les classes de problemes es proposaran exercicis que s'han de resoldre de manera individual o en grup. De vegades es corregiran a la pissarra, o es realitzaran intercanvis entre alumnat (o grups) de les solucions proposades per a la correcció.

  • Les classes de laboratori consistiran en la resolució de problemes i exercicis pràctics sobre la base dels butlletins de pràctiques, de manera individual.

    Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
    Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16